Nominera din Qlik GameChanger
Nu är nomineringen till Qlik GameChanger öppen!

Vi vill uppmärksamma svenska eldsjälar som har gjort en stor insats för världen, samhället eller enskilda individer med hjälp av data. För att göra detta lanseras nu kampanjen ”Qlik GameChanger”.
Syftet med kampanjen är att visa på den stora nytta som data kan bidra med i samhället och lyfta fram de fantastiska människorna och organisationerna som står bakom initiativen. Här kan Du fritt nominera personer som Du anser lever upp till detta. Det kan handla om allt ifrån en kollega som bidragit till att minska svinn i produktionen till personer som möjliggjort ökad medborgarnytta inom offentlig sektor eller bidragit till högre effektivitet i insamling av exempelvis bistånd till utsatta människor.
Under våren 2018 koras en vinnare av Qliks jury och för att avsluta kampanjen hålls en ceremoni med finalisterna där ett fint pris delas ut till vinnaren.

Här alla nominerade så långt:
Nominera här:
Nominerade
Teamet som räddar liv-barnonkologen Thomas Wiebe och forskaren Helena Linge, Region Skåne
Barn som varit cancersjuka är utsatta även senare i livet. Läkaren Thomas Wiebe har skapat ett nytt register över samtliga patienter i Lund sedan 1970 för att kunna följa upp deras hälsotillstånd i vuxen ålder. Nu hjälper forskaren Helena Linge att digitalisera registret. För första gången samlas enskilda patienters behandlingshistoria – vilket underlättar att följa upp hälsotillstånd över tid. Tack vare registret hittades två patienter med bröstcancer förra året.
Läs mer »

Skapar en bättre värld för alla barn - Fredrik Hedberg, Unicef
Bakom svenska Unicefs insamlingsframgångar ligger en effektiv målstyrning och en genomarbetad strategi driven av Fredrik Hedberg. Genom att jobba aktivt med datakvalitet och löpande analyser i Qlik har Fredrik bidragit till att en stor del av världens mest utsatta barn faktiskt fått den hjälp de förtjänar och har rätt till.
Läs mer »

Humanitär insats för människor på flykt - Andres Delgado, Migrationsverket
Tack vare effektiva processer har Andres Delgado, tillsammans med handläggarna på Migrationsverket, bidragit till att människor på flykt kunnat få hjälp snabbt och effektivt med stora humanitära vinster och minskade kostnader för samhället till följd.
Läs mer »

Banbrytande vårdsatsning med fokus på individen - Maziar Mohaddes, Sahlgrenska Akademin
Genom att satsa på en datadriven vård, baserad på Qlik, lyckades Maziar och hans team inte bara halvera väntetiden, operationstakten slog också rekord samtidigt som patienterna blev nöjdare än någonsin. Införandet av den värdebaserade styrningen blev ett lyckat projekt lett av Maziar och teamet på Sahlgrenskas ortopedavdelning som skapat en avsevärd medborgarnytta för sjukdomsdrabbade människor i behov av vård.
Läs mer »

Hjälper fler barn få ett lyckligare liv - Lena Lindblad, Rädda Barnen
. Lena Lindblad har, med hjälp av Qlik, optimerat verksamhetens kampanjarbete. Genom att hitta nya sätt att effektivisera organisationens användning av resurser har Lena gjort det möjligt för Rädda Barnen att snabbare agera vid katastrofer och hjälpa fler barn få det liv de har rätt till.
Läs mer »

Gör det möjligt för människor att uppnå sina drömmar - Johan Lilja, Läkarmissionen
Johan Lilja har arbetat hårt för att skapa bättre processer när det gäller organisationens biståndsinsatser så att fler människor kan ta sig från ett djupt beroende till att istället bli långsiktigt självförsörjande. Läkarmissionen har, i ett initiativ lett av Johan, använt Qlik för att effektivisera verksamheten och optimera organisationens insamlingskampanjer vilket har gjort det möjligt för fler människor att skapa sig en bättre framtid.
Läs mer »

En smartare hjälporganisation - Mari Mörth, Läkare utan gränser
Läkare utan gränser arbetar kontinuerligt med att säkerställa att verksamheten bedrivs så bra och effektivt som möjligt. En viktig del i detta är möjligheten till dataanalys. Med Qlik har Läkare Utan Gränser har en god insikt i hur givarna beter sig, vilket är grundläggande för att få fortsatta gåvor och kunna skapa en bättre värld när de utför sitt humanitära arbete.
Läs mer »

Bättre och effektivare vård, nöjda medarbetare och friskare patienter - Sofia Palmquist, Capio S:t Göran
Arbetet på Capio S:t Göran kännetecknas av kvalitetsutveckling där man utgår från patienten. Principen ”rätt från början, rätt från mig” är central i arbetet. Man använder ett system som dagligen synliggör och löser de problem som uppstår. Genom att identifiera, standardisera och följa upp har Capio S:t Göran löst den gordiska knuten – bättre och effektivare vård, nöjda medarbetare och friskare patienter.
Läs mer »